O nas

OSP Cieszyn – Boguszowice jest terenową jednostką typu S-1, mającą swą siedzibę w dzielnicy Cieszyna – Boguszowicach, przy ulicy Frysztackiej 131. Jednostka posiada także Dom Strażaka z przyległym do niego terenem, mieszczący się przy ulicy Motokrosowej.

Liczba członków:
Czynnych                   – 42
MDP                           – 10
Wspierających           – 13
Honorowych              – 2

Jednostka działa na podstawie następujących aktów prawnych:
– Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku z późniejszymi zmianami
– Ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003
– Prawie o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku
– Własnego statutu

OSP realizuje cele wyznaczone w statucie OSP:
– Ochrona społeczności lokalnej oraz zapobieganie przed zagrożeniami np. pożary, powodzie, wichury
– Prelekcje, pogadanki z młodzieżą na temat ochrony przeciwpożarowej
– Rozwijanie współpracy z zaprzyjaźnionymi jednostkami SDH z Czech – Ligotą (SDH Zpupna Lhota) i Kocobędzem (SDH Chotebuž)
– Wspieranie i pomoc mieszkańcom w sytuacjach losowych
– Szerzenie kultury
– Organizacja imprez okolicznościowych
– Uczestnictwo w uroczystościach miejskich i religijnych
– Propagowanie i szerzenie wśród młodzieży podstaw pracy strażaka

Organizujemy imprezy:
– Tradycyjne festyny strażackie zawsze w pierwszą sobotę sierpnia
– Bale sylwestrowe
– Imprezy z okazji Dnia Strażaka

Ponadto wynajmujemy salę na imprezy okolicznościowe takie jak wesela, stypy.