Witamy na stronie OSP Cieszyn-Boguszowice

Ilość wyjazdów w roku 2017: 25
Ilość wyjazdów w roku 2018: 27

Statystyka wyjazdów na dzień 1 wrzesień 2019:
Pożary – 2
Miejscowe zagrożenia – 9
Alarmy fałszywe – 3
Ćwiczenia – 1