Witamy na stronie
OSP Cieszyn-Boguszowice

Ilość wyjazdów w roku 2018: 27
Ilość wyjazdów w roku 2019: 16

Statystyka wyjazdów na dzień 30 wrzesień 2020:
Pożary – 6
Miejscowe zagrożenia – 12
Alarmy fałszywe – 3
Ćwiczenia – 1