Witamy na stronie OSP Cieszyn-Boguszowice

Ilość wyjazdów w roku 2016: 26
Ilość wyjazdów w roku 2017: 25

Statystyka wyjazdów na dzień 6 czerwiec 2018:
Pożary – 2
Miejscowe zagrożenia – 11
Alarmy fałszywe – 1