Witamy na stronie OSP Cieszyn-Boguszowice

Ilość wyjazdów w roku 2016: 26
Ilość wyjazdów w roku 2017: 25

Statystyka wyjazdów na dzień 10 grudzień 2018:
Pożary – 7
Miejscowe zagrożenia – 19
Alarmy fałszywe – 2