Witamy na stronie OSP Cieszyn-Boguszowice

Ilość wyjazdów w roku 2016: 26

Statystyka wyjazdów na dzień 10 maj 2017:
Pożary – 4
Miejscowe zagrożenia – 3
Alarmy fałszywe – 3