Witamy na stronie OSP Cieszyn-Boguszowice

Ilość wyjazdów w roku 2017: 25
Ilość wyjazdów w roku 2017: 25

Statystyka wyjazdów na dzień 20 kwiecień 2019:
Pożary – 1
Miejscowe zagrożenia – 4
Alarmy fałszywe – 0
Ćwiczenia – 1