Zarząd OSP kadencji 2021 – 2026

Cieślar Tomasz – Prezes

Grobosz Anna – Wiceprezes

Micek Krzysztof – Naczelnik

Opałka Adrian – Z-ca Naczelnika

Klęk Natalia – Skarbnik

Panasiuk Danuta – Sekretarz

Wieczorek Piotr – Gospodarz Remizy

Panasiuk Dariusz – Członek Zarządu

Wieczorek Andrzej – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Wenglorz Marek – Przewodniczący

Wenglorz Roman – Członek Komisji

Klos Grzegorz – Członek Komisji